Endret: 29 jan 2018     Opprettet: 30 mar 2016

Info fra styret våren 2016

Våren har kommet igjen.

I den forbindelse ønsker styret å henstille alle å bidra til at det ser pent ut i vårt sameie . Vi har brukt store summer å å male de siste årene. Da er det viktig at beboerne vasker vekk vinterns møkk på rekkverk ol. Hvis ikke ser det sjabby ut noe ingen ønsker.

De som trenger maling kan få hjelp av blokktillitsvalgte. Nb. Husk at forrside og bakside har to ulike farger. Dette er merket .

GET- Styret reforhandler avtalen med GET. Dette innebærer bedre hastigheter på internett og lavere kostnader. Det kommer også å bli satt inn fiber i hver leilighet. Vi kommer tilbake til nærmere detaljer når avtalen er ferdigforhandlet.

Styret ønsker å takke av to flotte hjelpere i miljøkommiteen som har vært utrolig fine miljøskapere for sameiet. Styret takker Roar Jensen og Ingolf Bekkelund for alle de fine år dere har bidrattt. Tusen takk!

På sameiemøtet takket også valgkommiteen av. Arne Lein og Wenche Tveten. Tusen takk for innsatsen!

Vi trenger nye medlemmer til denne jobben. De som kan tenke seg å gjøre en jobb, vennligst kontakt styret.

Mvh. Styret