Endret: 8 jan 2020     Opprettet: 30 aug 2016

Planarbeid for Skullerud

Det planlegges en ny reguleringsplan for Skullerud.

Det planlegges en ny reguleringsplan på Skullerud. Alle kan komme med innspill. Se frister i september. Vårt sameie er i planen. Styret vil derfor informere om at alle som har innspill sender dette inn.

Følg link.

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2016079319