7 jan 2020

Består av:

Blokktillitsvalgte kan gi deg informasjon om sameiet. De gir også ut maling hvis du skal male terrassene. Husk at det er ulike malingsfarger på kjøkken og stueside. Det er derfor viktig at du sier fra hvor det skal males.

 

Blokk nr. 10 - Skullerudveien 65-69

Bjørge Karlsen

Skullerudveien 65, tlf. 90144902

 

Blokk nr. 11- Skullerudveien 71-75

Anette Lauritzen

Skullerudveien 71, tlf. 91564071

 

Blokk nr. 12 - Skullerudveien 77-81

Unni Lein

Skullerudveien 81, tlf. 22 29 91 17

 

Blokk nr. 14 - Skullerudveien 83-87

Chistian Wilse

Skullerudveien 85, tlf. 99247517

 

Blokk nr. 15 - Skullerudveien 89-91

Trine Kasa

Skullerudveien 91, tlf. 93887314

 

Blokk nr. 16 - Skullerudveien 93-95

John Hugo Larsen

Skullerudveien 93,  tlf. 22 29 18 47