Endret: 2 feb 2020     Opprettet: 6 jan 2020

Pågående saker

En kort informasjon om oppgaver av en viss størrelse som styret jobber med.

Betongundersøkelse

Vi er kjent med at det er vanlig at betongkonstruksjoner i garasjeanlegg etter noen år trenger utbedringer. WSP AS har nå undersøkt dette. Vi ser ikke bort fra at undersøkelsen kan resultere i behov for reparasjoner/ oppgraderinger, men dette vil vi komme tilbake til når resultatet foreligger.

 

Lading av el-biler

Infrastrukturen er på det nærmeste ferdig. Alle som har ladestasjoner i dag, har strøm. Anlegget beregnes ferdigstilt innen utgangen av januar.