Endret: 18 jan 2018     Opprettet: 20 jul 2015

PARKERINGSBESTEMMELSER FOR SKULLERUDHØGDA 1

Alle besøkende må legge gjestekort godt synlig i bilene.  

Alle kjøretøy som benytter våre gjesteparkeringsplasser må benytte lyseblå gjestekort synlig fremlagt i kjøretøyets frontrute for kontroll. Hver boenhet vil få tre stk. blå gjestekort i tillegg til de dere allerede har. Gjesten henter og leverer tilbake etter endt besøk. Kjøretøyet må være utstedt med gjestekort innen 30 minutter etter ankomst.

Vier klar over at dette er en ulempe, spesielt for dere som bor nederst i sameiet. Men vi ser ingen annen utvei for å prøve å få bukt med problemet med overfylte gjesteplasser, spesiellt i helgene. 

NB! FYLL UT GJESTEKORTET MED DITT NAVN, ADRESS OG TELEFORNNUMMER.

Kjøretøy som benyttes av beboere har ikke tilatelse til å benytte gjesteparkeringen på lik linje som tidligere, med eller uten gjestekort. Dette gjelder også firmaregistrerte biler som disponeres av beboere.

NB: Det er kun orginale gjestekort som er gyldige. Ved kopi eller kluss vil det medføre kontrollavgift.

Parkeringsarealer for besøkende er ikke tillatt benyttet av:

-Kjøretøy med tilatt totalvekt over 3500 kg.

-Camingvogner og tilhengere.

Viktig: Bilfører har ansvar og plikt for at parkeringsbestemmelser alltid er synlig for kontroll.

For å unngå misforståelser eller unødvendige utgifter i form av kontrollavgifter, ber vi alle om å sette seg inn i parkeringsbestemmelsene. Området er kontrolert og skiltet etter privatrettslige regler. Parkeringsselskapets inspeksjoner utføres som stikkprøver.Brudd på parkeringsbestemmelsene kan medføre avgift på kr 700,- og/ eller borttauing av kjøretøtet. Parkeringsreglementet gjelder alle dager, hele døgnet og omfatter alle ,otorkjøretøyer, tilhengere mm.

Spørsmål vedrørende kontrollavgifter rettes til Smart Security AS t

lf. 815 35 915

Klager på ilagt kontrollavgift skal sendes skriftlig til: kundesenter@smartsecurity.no eller Smart Security as

kundesenter

Postboks 120 Alnabru

0614 Oslo