Endret: 8 jan 2020     Opprettet: 7 jan 2020

 enkelte terrasser er det lagt fliser og gulvet kommer da ofte opp på kledningen. Dette kan føre til skader på trepanelen. Vær oppmerksom og følg med på om dette skjer.