7 jan 2020

Vegger og vinduskarmer må males med jevne mellomrom. Blokktillitsvalgte deler ut maling.

Vær oppmerksom på at veggene på stuesiden og kjøkkensiden har ulik farge. Husk derfor på å si fra hvilken vegg du skal male.