7 jan 2020

Skilt ringetablå

Ved endring av navn på ringetablå send mail til  tomm.kuran@gmail.com.

Mail må inneholde adresse, navn i dag og nytt navn.

 

Skilt postkasse

Skilt kan bestilles på posten.no. Skilt kan også bestilles hos Stansefabrikken, tlf 458 65 935, post@stansefabrikken.no. Vi benytter lite hvitt skilt.