Endret: 30 aug 2021     Opprettet: 7 jan 2020

Nøkler til oppgang og til egen leilighet samt til garasje/bom.

Slike nøkler er systemnøkler som den enkelte selv må bestille hos OBOS. Vår kontakt er Camilla Skui. Tlf Nr 22868239 eller E-post camilla.skui@obos.no.

 

Reparasjon/ bytte av lås

Vi har systemnøkler fra Trioving, og du vil kunne bestille ny lås der, alternativt kjøper du dette ett annet sted.

Husk at dersom du går for noe annet enn Trioving, så vil du få flere nøkler, da du ikke vil få systemnøkkel til døren din.

System hos Trioving er SYSTEM V 46238. Er det aktuelt med nøkler herfra ta kontakt direkte med Trioving for å avklare hva de kan levere til deg.

I en del tilfelle vil det være sameiet som bekoster nye låser. Ta kontakt med styret dersom du mener det kan være aktuelt.

 

Nøkler til postkasse

Ved behov for flere nøkler kan disse kopieres hos låsesmed. Dersom alle nøkler er mistet må også låsen skiftes. Dette kan gjøres enten ved å bestille låsesmed eller kontakte Stansefabrikken, tlf 45865935, post@stansefabrikken.no.