7 jan 2020

Ved større oppussingsarbeide meld fra til naboene og husk å følge husordensreglene.   

Dersom det skal gjøres store planendringer må det spesielt sikres at ventilasjon, røropplegg og lignende  i andre leiligheter i oppgangen ikke berøres.