Endret: 29 jan 2018     Opprettet: 14 feb 2011

Postkasseskilt

Bestillingsskjema for postkasseskilt, Skullerudhøgda 1 boligsameie

Bestiller: ………………………………………………………….

Leveringsadresse: ………………………………………………….

Postadr.: 1188 Oslo

Telefon:……………… Mobil: ………………………….

Postkasse skilt:

Gammel type 33 x 78mm, hvit med sort skrift. Pris kr. 88,- + moms + porto

Tekst på skilt, linje 1 ………………………………………………………

event. tekst på linje 2 ………………………………………………………

Skjemaet sendes eller fakses til:

Stansefabrikken Fredrikstad AS

Øraveien 23

1630 Gamle Fredrikstad

Faksnr. 69 35 82 01

Fakturaadresse:

Skullerudhøgda 1 Boligsameie

v/OBOS Eiendomsforvaltning AS

Postboks 6668, St. Olavs plass

0129 Oslo

Klikk her for skjema