7 jan 2020

Rennen og sluk på terrassen på stuesiden må undersøkes og renses ved behov,  minimum 2 ganger pr år. Se etter at vannet renner unna og ta opp løv og annet som kan hindre at vannet ikke renner ut.