7 jan 2020

Stoppkraner

Vannlekasjer koster og i tillegg til kostnader for den enkelte, påføres sameiet også økt forsikringspremie.  Stoppkraner må derfor funksjonstestes med jevne mellomrom, minimum en gang pr år. Beboerne pålegges å gjøre seg kjent med hvor stoppkranene er.