Endret: 1 sep 2020     Opprettet: 7 jan 2020

Vår vaktmestertjeneste utføres av :

Borettslags - service

Telefon: 916 70 720

post@borettslags-service.no

De kan i noen grad også tilby beboertjenester. Ta kontakt direkte for ytterligere informasjon, priser med mer.

Se ellers oppslag i oppgangen.