7 jan 2020

Kjøkkenviften må alltid stå på og det må sørges for tilstrekkelig innsig av luft gjennom bl a luftespalter/lufteluker. Dette for å sikre godt inneklima og bl annethindre fuktskader.