1 apr 2019

Styremøter vår 2019

Møtetider for beboere

Beboere som ønsker å møte styret våren 2019 kan komme følgende datoer mellom kl.18.00 -19.00 i styrerommet. 
23 april 
21 mai
12 juni