5 jul 2020

Løpende informasjon om prosjektet.

De som har boder i garasjen vil få nye boder. Det betyr i praksis at nåværende boder må tømmes.

Arbeidet i garasjene starteri uke 34 og vil etter all sannsynlighet starte med den første garasjen (under nr 65 -69).  Arbeidet i hver av de 5 garasjene vil ta ca 2-3 uker. Mer konkret klarer vi ikke være nå, men hvis det er mulig er det ingen grunn til å vente med og tømme.

Vi vil etter hvert sette ut restavfallscontainere, men sameiet vil ikke leie felles lagerplass, det må den enkelte beboer sørge for ved behov.