Endret: 13 aug 2020     Opprettet: 5 jul 2020

Løpende informasjon om vedlikeholdsarbeidet i garasjene.

Informasjon 13. August.

Første framdriftsplan, som nå er retten opp, hadde feil oppstartsuke. Arbeidet starter som tidligere meddelt, i uke 34, mandag 17.August.

Boder

Som vi har sagt er det deres ansvar dersom boden ikke blir tømt. Er ikke boder tømt, vil dette medføre at arbeidet med tømming blir utført på timer, og kostnaden vil bli gitt den enkelte beboer.

Parkering

Det blir ikke tillatt å parkere på gangveiene. Det er heller ikke tillatt å parkere i rundkjøringen ved 91-93, og på parkeringsplassene mellom 87 og 89.

Det er helt nødvendig at disse parkeringsreglene følges. Biler som står feilparkert i denne perioden vil bli tauet bort.

Biler må flyttes ut av garasje 1, nr. 65-69 innen mandag 17.08.2020 kl. 07.00. Dette gjelder også gjesteparkeringsplassene inne.

Støv

Det er lite sannsynlig at det vil legge seg støv på verandaene over garasjen, men dette har noe med vindretning og vindstyrke å gjøre. Man må påregne at biler i tilstøtende garasjer, hvor det utføres arbeider, vil bli noe støvete.

 

Hilsen Styret

 

---------------------------

 

Informasjon 9.August 2020 om vedlikeholdsarbeider i garasjene.

 

Det vi kan si noe om nå er:

Arbeidet vil foregå i en garasje om gangen og de starter i garasje 1 (under nr. 65 – 67). Hver garasje vil ta ca. 2-3 uker.

 

Parkering

Fotballbanen blir parkeringsplass i denne perioden, og det er den plassen som må benyttes. Det vil lages en type anleggsvei til fotballbanen mellom 87 og 89.

Oppstillingsplassene blir merket og fotballbanen skal ha plass til samtlige biler som står i en garasje. Disse plassene er forbeholdt de som er berørt av arbeidet.

Det vil ikke bli mulig å kjøre gjennom garasjene der arbeidet pågår, så det vil bli stor trafikk på gangveiene. Det blir derfor ikke tillatt å parkere på gangveiene. Trafikken vil avta etterhvert som arbeidet «skrider frem».

Gjesteparkeringen vil fortsatt være forbeholdt gjester, med unntak av bilene til de som arbeider i garasjene.

 

Boder

I garasje 4 skal bodene rives og nye bygges. I garasje 5 vil bodene bli delvis demontert og gjenoppbygget. I samtlige boder skal det legges katodeløsninger. I praksis må alle boder tømmes.

Velger noen å ikke tømme boden, blir dette helt på eget ansvar. Det vil også gjøre det mer tidkrevende for de som skal arbeide der.

Vi vil sette ut avfallscontainere i noen dager. Eksakte datoer vil vi informere om i løpet av kort tid. Disse containerne er forbeholdt de som må tømme bodene. Ordinær dugnadscontainer kommer senere.

Styret vurderer å leie noen boder på Bøler minilager, Bølerlia 73. Sameiet vil i så fall dekke kostnader i 2 måneder for slik leie. Dersom noen ønsker en lengre leieperiode, må den betales av den enkelte. Det må derfor inngås separate avtaler, men de første 2 måneder vil fakturaen bli sendt til sameiet.

De som kan være interessert i en slik løsning bes ta kontakt med: Tomm.kuran@gmail.com.

Vi har mulighet til å leie et begrenset antall boder på 8m2, så vi ber innstendig om at man avtaler med andre beboere om de kan dele bod. Eksakt dato for når leieperioden starter vil vi informere om så snart vi kan. Vi antar det blir fra medio oktober.

Denne informasjonen ligger også på VIBBO.

Mer utfyllende informasjon vil komme i neste uke.

 

..........................

 

 

De som har boder i garasjen vil få nye boder. Det betyr i praksis at nåværende boder må tømmes.

Arbeidet i garasjene starteri uke 34 og vil etter all sannsynlighet starte med den første garasjen (under nr 65 -69).  Arbeidet i hver av de 5 garasjene vil ta ca 2-3 uker. Mer konkret klarer vi ikke være nå, men hvis det er mulig er det ingen grunn til å vente med og tømme.

Vi vil etter hvert sette ut restavfallscontainere, men sameiet vil ikke leie felles lagerplass, det må den enkelte beboer sørge for ved behov.