5 jul 2020

Vedlikehold av betong er kostnadskrevende, hvor store blir kostnadene?

Budsjettestimatet som ligger til grunn for samspillsavtalen er:

Rigg og drift

Kr

   825 800

Betongrehabilitering generelt

Kr

1 368 474

Overflatebehandling

Kr

   632 400

Katodisk beskyttelse 

Kr

1 242 190

Påslag

Kr

   598 123

Uforutsett

Kr

   203 443 

Byggeplassadministrasjon

Kr

   511 500

Sum totalentreprise

Kr

5 381 930

Mva

Kr

1 345 483

Sumtotal 

Kr

6 727 413

 

 

 

Her vil det kunne bli endringer. Blant annet er dette et estimat før anbudskonkurransen er gjennomført. I tillegg kommer asfaltering hvor valg av leverandør ikke er foretatt. Hvis det blir aktuelt vil vi forsøke å oppdatere tallene.