5 jul 2020

Hvorfor starter vi med vedlikeholdsarbeid i garasjen?

Betongskader er ikke alltid enkelt å oppdage. Når skadene er synlige på overflaten er de ofte relativt store. Starten på arbeidet vi nå skal i gang med var i 2018.

2018:

Som et ledd i arbeidet med å planlegge framtidig  vedlikehold ble Obos prosjekt engasjert. De anbefalte å gjennomføre en tilstandsanalyse av betongen i garasjen. 

 

2019-2020

WSP AS gjennomførte vinteren 2019/2020 en slik analyse og resultatene viste for høye verdier av klorider (salter). 

Restbæreevnen var enda ikke påvirket, men kloridverdiene var så høye at noe måtte gjøres. Ved å vente ville kostnadene akselerere.

 

2020

Sameiet inngikk en samspillsavtale med Selvaag prosjekt. Den innebærer at de vil være vår totalentreprenør og overta våre oppgaver som byggherre.  Hovedårsaken til valg av Selvaag var erfaring, kompetanse og pris. 

Som underleverandør ble Viking Entreprenør AS valgt. Disse ble valg etter prinsippet ”best og billigst” etter en anbudskonkurranse. 

 

De ulike rapportene er tilgjengelig for gjennomsyn, men distribueres ikke. Ta kontakt med styret dersom du ønsker å se rapportene.