5 jul 2020

Spørsmål om vedlikeholdsarbeidet til styret?

Styret mottar en rekke små og store spørsmål. Noen gjelder kanskje bare den som spør, men noen av spørsmålene gjentar seg. Disse tenker vi kan være relevante for flere. Her kommer et utvalg.

Når må vi tømme bodene våre?

  • Arbeidet vil starte i uke 34 og vil etter all sannsynlighet starte med den første garasjen under nr 65 -69. 
  • Hver av de 5 garasjene vil ta ca 2-3 uker. Mer konkret klarer vi ikke være nå, men hvis det er mulig er det ingen grunn til å vente med og tømme.
  • Vi vil etter hvert sette ut restavfallscontainere.
  • Sameiet vil ikke leie felles lagerplass, det må den enkelte beboer sørge for ved behov.

 

Kan styret bestemme at alle må betale direkte i stedet for at det tas opp lån?

  • Ja, styret har fullmakt til å kreve kapitalinnkalling  til nødvendig vedlikehold.

 

Er det riktig at kostnadene må fordeles etter sameiebrøk? 

  • Ja, kostnadene må fordeles etter sameiebrøk, jf Lov om eierseksjoner § 29. Det er her en liten åpning for annen kostnadsfordeling, men tidligere rettspraksis viser at dette ikke er aktuelt i denne sammenheng.

 

Vil styret innkalle til ekstraordinært årsmøte for å stemme over finansieringsmåten.

  • Styret planlegger pr i dag ikke ekstraordinært årsmøte. 
  • Et ekstraordinært årsmøte  gjennomføres når styret finner det nødvendig, eller minst to sameiere, som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilken saker de ønsker behandlet.